yves callewaert - sublime:  "comporta"
yves callewaert - marcelino sambé:  "magic shoes"
yves callewaert - nike:  "extreme surfer"
yves callewaert - bpi capacitar "hair gardener"
yves callewaert -  arri "good moments last forever"
yves callewaert - knorr: "mealtimes"
yves callewaert - salsa jeans: "where do you fit"
yves callewaert - cover the athlete:  "gold award winner" - premios lusofonos/lisbon - july 2019
yves callewaert - short film: "falling in love"